Route naar Aerozone

Route naarAerozone

Navigeer naar IJmuiden, IJmuiderslag

* Vanaf A9 of A208 afslag IJmuiden nemen en borden IJmuiden (aan Zee) volgen;
* 4 Baans weg komt evenwijdig aan Amsterdam Rijnkanaal te lopen;
* Goed zichtbaar in de middenberm een LELIJKE FLITSPAAL, sorteer hier alvast naar links;
* Bij stoplichten links af gaan, richting IJmuiderslag en uitrijden tot einde aan T-Splitsing;
* Bij T-Splitsing RECHTS af slaan richting IJmuiderslag (Heerenduynweg) uitrijden tot aan IJmuiderslag;
* Bij T-Splitsing van IJmuiderslag RECHTS af slaan (kan niet anders, is 1 richtingsverkeer).

Dan is het belangrijk te weten bij welk paviljoen is afgesproken:

1. Paviljoen Beach Inn
Na de (extra) scherpe bocht naar links (met parkeerautomaat) een parkeerplaats zoeken;
Loop thv. het monument (bewegende stalen buizen) naar rechts en neem de trappen naar beneden;
Volg het pad tot na de fietsenstalling (rechts), ga over het duintje heen: Paviljoen Beach Inn staat aan linkerhand.

2. Paviljoen La Maranda (IJmuiden, IJmuiderslag 100 (paviljoen La Maranda)
Nadat jullie Rechts af het rondje van de IJmuiderslag zijn opgegaan, volgen jullie de weg, passeren jullie het stalen buizen monument, passeren jullie het witte appartementen complex (linkerzijde). Hierna zien jullie Paviljoen La Maranda aan rechterzijde.
* Passeer het paviljoen en zie de tegeltrap- en het asfaltpaadje dat omhoog het duin inloopt;
* Vanaf het paviljoen een parkeerplaats zoeken (parkeerhavens aan rechterzijde);
* Ga het pad of de trap op en volg het tot het uitzichtpunt. Op het strand zien jullie de blokarts al staan;
* Ga het pad af naar beneden en volg het tot jullie op het strand komen en loop naar de blokarts.