powerkiten, kiten, krachtvliegeren

Bij het Powerkiten wordt windkracht overgebracht op je lijf.